Cjenik detaljno

RBRVRSTA USLUGEKOLIČINACIJENA BEZ PDV-a (HRK)
1.Paušal + ePorezna + eMirovinsko1 kom300,00
2.Knjiženje dokumentacije
Knjiženje tuzemnih ulaznih računa1 kom6,00
Knjiženje tuzemnih izlaznih računa1 kom6,00
Knjiženje ino ulaznih računa1 kom8,00
Knjiženje ino izlaznih računa1 kom8,00
Knjiženje bankovnih izvoda1 stavka2,00
Knjiženja prema temeljnicama1 stavka2,00
3.Evidencija imovine
Vođenje registra osnovnih sredstava1 kom10,00
Vođenje registra sitnog inventara1 kom10,00
Obračun amortizacije1 sredstvo2,00
Izvješće s popisom imovine1 kom20,00
4.Vođenje blagajne
Vođenje blagajne1 mjesec50,00
Izrada i knjiženje uplatnica1 kom2,00
Izrada i knjiženje isplatnica1 kom2,00
5.Obračuni dohodaka
Mjesečni obračun plaće1 kom40,00
Broj djelatnika1 kom10,00
Ispis platnih lista i dostava djelatnicima1 kom2,00
Obračun drugog dohotka1 kom40,00
Broj obračuna drugog dohotka1 kom10,00
Ispis obračunskih lista i dostava primateljima dohotka1 kom2,00
JOPPD1 kom10,00
6.Putni nalozi
Obračun putnih naloga1 kom18,00
Knjiženje putnih naloga1 kom2,00
Obračun locco vožnje1 kom18,00
Knjiženje locco vožnje1 kom2,00
JOPPD1 kom10,00
7.Financijska izvješća
Obračun PDV-a1 kom50,00
Tromjesečni statistički izvještaj - FINA1 kom50,00
Set godišnjih financijskih izvještaja (porezna prijava, statistika, javna objava, obračun turističke članarine, obračun doprinosa za općekorisne funkcije šuma)1 komProsječna mjesečna cijena (ukupni računi u godini/broj mjeseci)
OPZ-STAT-11 kom20,00
8.Ostala izvješća prema zahtjevu klijenta
Mjesečni statistički izvještaji (RAD-1, TRG-1)1 kom50,00
Godišnji statistički izvještaji (RAD-1G, TRG-2)1 kom50,00
Izvješće o dugovanjima1 kom50,00
Izvješće o potraživanjima1 kom50,00
Bilanca1 kom200,00
Račun dobiti ili gubitka1 kom200,00
Izvješće o novčanom toku1 kom200,00
Izvješće o stanju imovine1 kom200,00
Izvješće za banku1 kom500,00
Ostali izvještaji1 kom50,00
9.Ostale usluge
Obračun proizvodnje1 kom150,00
Obračun nabave1 skladište100,00
Obračun kamata1 kom50,00
Priprema naloga za plaćanje1 kom3,00
Sudjelovanje u postupku poreznog nadzora1 sat250,00
Savjetovanje1 sat250,00

Napomene:

  • Obrada donesenih dokumenata vrši se u roku 8 dana od dostave.
  • Obrada neuredne i zakašnjele dokumentacije naplaćuje se dodatnih 50%.
  • Hitnost obrade izvan rokova naplaćuje se dodatnih 30%, ako je dokumentacija dostavljena 5 radnih dana prije isteka roka predaje.
  • Izlistanja zakonom propisanih knjiga vrše se na kraju poslovne godine i naplaćuju u visini tržišne cijene.