Obračuni poreza

U vremenu brzih promjena moramo biti spremni pravovremeno odgovoriti zahtjevanim normama, a kada su u pitanju porezi o tome treba pažljivo i savjesno promišljati.

Redovitim praćenjem zakonskih promjena i stalnom edukacijom u području računovodstva poreza pomoći ćemo Vam u planiranju i strukturiranju budućeg poslovanja, poreznih obveza, te ostvarivanju ciljeva poslovanja.

  • Porez na dodanu vrijednost
  • Porez na dohodak
  • Porez na dobit