Cjenik

Kalkulacija cijene isključivo je informativnog karaktera, a ovisi o nekoliko čimbenika od kojih su najvažniji:

  • pravni oblik društva (d.o.o., j.d.o.o., obrt, samostalna djelatnost, udruga,..)
  • porezni sustav društva (porez na dobit, porez na dohodak)
  • PDV tretman društva (obveznik je ili nije, načelo obračuna prema obračunatoj realizaciji ili prema naplaćenoj naknadi)
  • vrsta poslova koja se ugovara
  • količina dokumentacije koja se obrađuje
  • vrsta djelatnosti
  • broj zaposlenih.

Precizan izračun izrađuje se uvidom u poslovne knjige i informativnim razgovorom sa zainteresiranom strankom.

Okvirni izračuni za mikro poduzeća:

BROJ URA/IRA MJESEČNOBROJ ZAPOSLENIHOBRAČUN PDV-aCIJENA (HRK)
do 30bez zaposlenihNE500,00
do 30bez zaposlenihDA600,00
do 301 zaposleniDA700,00

 

Posebne pogodnosti za startup poduzeća

 

Cjenik