Računovodstvo i financijsko izvještavanje

Jednako kao knjigovodstvene usluge, računovodstvene usluge Adept Officea mogu biti sveobuhvatne, ali i skrojene po mjeri naših klijenata.

Osim standardnih financijskih izvještaja, spremni smo ponuditi i podršku u kreiranju netipiziranih menadžerskih izvještaja, prilagođenih poslovanju Vašega poduzeća.

Iako su financijski izvještaji zadnja etapa poslovnog ciklusa, naša usluga time ne završava. Temeljem dobivenih rezultata aktivno ćemo Vas upućivati na uzroke dobivenih rezultata i savjetovati o mogućim poboljšanjima budućeg poslovnog rezultata.

Unutar računovodstvenih usluga možemo ponuditi:

 • nadzor nad financijskim transakcijama i planiranje novčanih tokova unutar postavljenih okvira
 • kontrola te ispravak pogrešaka i nedosljednosti u financijskim dokumentima, unosima i izvješćima
 • kontrola usklađenosti financijskog izvještavanja društva sa računovodstvenim normama i standardima
 • planiranje i primjena troškovnog računovodstva, s ciljem postizanja kvalitetnog upravljanja troškovima
 • praćenje točnosti i pravodobnosti pri evidentiranju zaliha te usklađenosti robnog i financijskog knjigovodstva
 • odgovornost za izradu financijskih izvješća i izvješća o troškovima po poslovnim jedinicama
 • nadzor nad usklađenosti evidencije pomoćnih knjiga s računima glavne knjige
 • nadzor nad evidencijama cjelokupne imovine društva
 • kompletna priprema godišnjih i kvartalnih financijskih izvještaja
 • analiziranje i osiguravanje cjelovitosti svih financijskih podataka
 • priprema usporednih mjesečnih izvještaja
 • priprema financijskih i drugih izvještaja, koja prate postojeće i planirano poslovanje
 • priprema izvještaja za banke i ostale institucije.