NOVO – Najava izmjene Zakona o fiskalizaciji

 Predložene izmjene i dopune Zakona te datum stupanja novih odredbi na snagu:
1. Iz definicije obveznika fiskalizacije briše se uvjet da se fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti i pravna i fizička osoba obveznik poreza na dobit smatraju obveznicima fiskalizacije za sve djelatnosti za koje su obvezne izdati račun – 01.01.2019.;
2. Ukida se izuzeće od obveze fiskalizacije za porezne obveznike koji ostvaruju promet prodajom robe i usluga putem prodajnih automata – 01.01.2019.;
3. U slučaju kvara i potpunog prestanka rada naplatnog uređaja za fiskalizaciju, produžuje se rok za uspostavu rada s dva dana na pet dana – 01.01.2019.;
4. Prilikom izdavanja dokumenta koji prethodi fiskaliziranom računu, obvezna je napomena „ovo nije fiskalizirani račun“ – 01.01.2019.;
5. Uvodi se obveze fiskalizacije za prodaju putem samoposlužnih aparata – 01.01.2021.

Datum objave: 13.09.2018.